ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

อีซี่แอโรบิกส์

About Us

-แนะนำผู้จัดทำเวปไซต์

Choreography

-ท่าชุดแอโรบิกดานซ์และสเต็ปแอโรบิกออกแบท่าโดย อนุวัต เยาว์ขันธ์ ทดสอบและใช้สอนจริงแล้วรับรอง...สุดยอด!

Workshop

-การฝึกอบรมผู้นำเต้นแอโรบิก

Resource

-เวปไซต์ที่น่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย และการแข่งขันแอโรบิกดานซ์

EZ vcd

-แนะนำวีดีโอออกกำลังกายสำหรับผู้นำเต้นแอโรบิกและคนรักสุขภาพ

Areobic Dance Instructor

-เฟสบุ๊คผู้ฝึกสอนเต้นแอโรบิก

แอโรบิกดานซ์

       

แอโรบิกบิดเหงื่อ

แอโรบิก 02

แอโรบิก 03

แอโรบิก 05

แอโรบิก 05

workshop#1 บทที่ 5/12

workshop#1 บทที่ 8/12

workshop#1 บทที่ 10/12

workshop#2 บทที่ 6/12

workshop#3 บทที่ 2/12

แอโรบิก 11

ดู VDO เพิ่มเติม
       

สเต็ปแอโรบิก

       

สเต็ปแอโรบิก 01

สเต็ปแอโรบิก 02

สเต็ปแอโรบิก 03

สเต็ปแอโรบิก 04

สเต็ปแอโรบิก 05

สเต็ปแอโรบิก 06

สเต็ปแอโรบิก 07

สเต็ปแอโรบิก 08

สเต็ปแอโรบิก 09

สเต็ปแอโรบิก 10

สเต็ปแอโรบิก 11

สเต็ปแอโรบิก 12

สเต็ปแอโรบิก 03
     
       

โยคะ

       

ไหว้พระอาทิตย์ #01

ไหว้พระอาทิตย์ #02

ไหว้พระอาทิตย์ #03
ไหว้พระจันทร์

อื่นๆ

       

AXE'

AXE'
   
 
 

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจWorkshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง
สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161