úԡҹ(Aerobic Dance)
line decor
իúԡ
4 December, 2015
իúԡ
line decor

แอโรบิกดานซ์(Aerobic Dance)คืออะไร
ขั้นตอนของแอโรบิกดานซ์С͡ŧ
        การเลือกเพลง  ครูฝึกหรือผู้นำการเต้นแอโรบิกต้องมีความเข้าใจในการเลือกเพลงหรือ
ดนตรีสำหรับการเต้น การเลือกเพลงสำหรับแอโรบิกดานซ์ควรเป็นเพลงที่มีความต่อเนื่อง
มีจังหวะแน่น มีความเร็วเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน เป็นเพลงที่ทันสมัยมีความสนุกสนานและ
เหมาะกับความสนใจของสมาชิกปัจจุบันเทปเพลงสำหรับแอโรบิกดานซ์มีการจัดจำหน่ายใน
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียและอเมริกา ทั้ง 2 ประเทศมีสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของครูฝึกหรือผู้นำเต้นแอโรบิกเพื่อให้การออกกำลังกายนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 
มีอันตรายน้อยที่สุด จึงจะทำให้ประชาชนให้ความสนใจและออกกำลังกายด้วยการเต้น
แอโรบิกอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในการเลือกเพลง แต่ละเพลงจะมีจังหวะช้าเร็วต่างกัน และ
มีจังหวะบังคับในหนึ่งนาที(Beat per minute = BPM)ที่แตกต่างกัน มีจังหวะเร็วหรือช้าต่างกัน
ในแต่ละขั้นตอนนของแอโรบิก ด๊านซ์ จึงต้องใช้ความเร็วที่ต่างกันด้วย เทปเพลงที่บันทึกจาก
ต่างประเทศจะระบุไว้ว่าเพลงนั้นๆ ชื่ออะไร มีความเร็วกี่ BPM เหมาะกับการเต้นแบบใด 
แบบแรงกระแทกต่ำ หรือสูง หรือสำหรับขั้นตอนใดเช่น การอบอุ่นร่างกาย หรือการบริหาร
เฉาะส่วนการนับจังหวะเพื่อหาความเร็วของเพลง BPM ได้โดยการนับจังหวะเสียงหนัก (base)
ในหนึ่งนาทีว่ามีกี่ครั้ง
 

 

 

 

 

 

Tutorials
ҾСͺúԡ
зúԡʹ
 

 

իմúԡ

 
 
ʹ㨵Դ觫