ԵԷҡ͡ѧ
line decor
իúԡ
29 September, 2015
իúԡ
line decor

ԵԷҡ͡ѧС蹡

˵ؼŷ֧͡ѧ

1. ไม่มีเวลา
2. ไม่มีแรงหรือกำลังเหลือเพราะเหนื่อยมาจากการทำงาน
3. ขาดแรงจูงใจ
4. เป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
5. มีปัญหาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
6. สถานที่ออกกำลังกายไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง
7. ไม่มีทักษะ
8. กลัวได้รับการบาดเจ็บ
9. ไม่มีคนดูแลลูกและครอบครัว
10. คนใกล้ชิดไม่สนับสع

 

˵ؼŷ֧͡ѧ

1. เพื่อควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วน
2. ลดโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ
3. ลดและคลายความเครียด
4. เพื่อความสนุกสนาน
5. สร้างความเชื่อมั่นที่ดี มีความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง
6. เพื่อสังคมกับคนอื่น

 

Ѩ·餹Դ͡ѧ

1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- รับรู้ความสามารถของตัวเองว่าทำได้
- มีทัศนะคติที่ดี / แรงจูงใจในตัวเองสูง
- รับรู้ถึงประโยชน์ / มีประสบการณ์ที่ดี
- มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ / แพทย์สั่ง
2. สิ่งแวดล้อม
- คุณภาพของโปรแกรม – สนุก กิจกรรมหลากหลาย ส่วนใหญ่ทำได้ กิจกรรมมีคุณภาพ
- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยืดหยุ่น
- ตารางโปรแกรมหลากหลายที่สามารถเข้าร่วมได้ / ไม่เกิน 60 นาที
- คุณภาพครูฝึก มีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพ
3. ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง
- ครูฝึกและเพื่อนร่วมกลุ่ม
- เข้าร่วมทั้งกลุ่ม / ครอบครัว คู่ครอง ลูก เพื่อนสนิท สมาชิกในครอบครัว

 

Ըҧ餹Դ͡ѧ

1. การจัดสิ่งแวดล้อม
• การกระตุ้น เตือน โดยมีแผ่นป้าย โปสเตอร์ สโลแกน โดยการใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด พูดกระตุ้นและให้กำลังใจ
• การทำสัญญา ที่จะออกกำลังกายโดยคำนึงถึงการมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเงื่อนไขอื่นๆที่สามารถทำได้และสอดคล้องกัน
2. การสร้างตัวเลือก การจัดกิจกรรมที่มีตัวเลือก ทั้งต่างกิจกรรมหรือในกิจกรรมเดียวกัน คนฟิตกว่าใช้ท่านี้ และคนไม่ฟิตทำท่าที่มีความสอดคล้องหลากหลาย ที่แต่ละคนสามารถทำได้
3. จัดระบบการให้แรงเสริม และให้รางวัลสำหรับสมาชิกทั้งการให้ผลย้อนกลับ การสร้างแรงกระตุ้นตัวเอง
4. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ที่สมาชิก เข้าร่วมการฝึกควรมีการประเมินเบื้องต้น แล้วกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มุ่งมั่นที่จะฝึกและติดการออกกำลังกาย
5. การลงมือปฏิบัติ หากมีข้อดีและเสีย และจัดการแก้ไข
6. การสนับสนุนจากคนรอบข้าง จัดระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิก เพื่อนร่วมอาชีพ

ѡ÷ҧԵԷ㹡èѴԨ

1.ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีตัวเลือก ทำให้การฝึกและการออกกำลังกายน่าสนใจ
2.ควรให้นักกีฬาทราบและเห็นผลการพัฒนาความสามารถทั้งทางสมรรถภาพและทักษะ
3.มีการกำหนดเป้าหมายทั้งของส่วนรวมและของแต่ละคนรวมทั้งการให้รางวัลเมื่อบรรลุผล
4. ควรเลือกการสื่อสารที่ดีระหว่างนักกีฬา ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และโค้ช ผู้นำ หรือครูฝึก
5. ควรสร้างการรับรู้และการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่อการกีฬาและการแข่งขัน
6. การจัดกิจกรรมที่เหมาะกับความต้องการ
7. จัดกระบวนการเพื่อนคู่หู หรือกระบวนการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
8. มีการประเมินผลและแบบการประเมินผลได้ทั้งด้วยตัวเองและจา
กผู้นำ

 

 

 

 

 

 

 

Tutorials
ҾСͺúԡ
зúԡʹ
 

 

իմúԡ

 
 
ʹ㨵Դ觫