ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

About Us แนะนำคณะผู้จัดทำเวบไซต์นี้รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม
อาจารย์ประจำภาควิชา พลศึกษา คณะพละศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Mobile: 081-4310468
E-mail: sukanya1950@hotmail.com
ประวัติ
-เป็นผู้ริเริมการออกกำลังกายด้วยการเต็นแอโรบิก
-เป็นผู้ผลักดันให้วิชาแอโรบิกดานซ์เข้าในหลักสูตร วิชาพลศึกษาระดับมัธยม
และระดับมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้ตัดสิน Aerobic Gymnastic ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
Ph.D.Sport Phychology
อาจารย์ระดับ8 (วิชาเอกจิตวิทยาการกีฬา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ชื่อ สกุล            นายอนุวัต เยาว์ขันธ์
วันเดือนปีเกิด   12 พฤศจิกายน 2503
สถานที่เกิด       อ.เมือง จ.ตรัง
ที่อยู่ปัจจุบัน     111 / 187 ถนนติวานนท์ ซอยเรวดี 50 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมล์                anuwat1960@hotmail.com
เฟซบุ๊ก           www.facebook.com/anuwat.yaovkan
เวบไซต์            www.ezaerobics.com
โทรศัพท์           089-1706161

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2524 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่
 • พ.ศ. 2526 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2554 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ในประเทศ

 • สอนเต้นแอโรบิกและสอนออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายมากกว่า 30 ปี
 • พ.ศ.2529 - 2531 ผู้จัดการสถานบริหารร่างกาย Sue’s spa บางลำภู กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2535 - 2540 ผู้จัดการสถานบริหารร่างกาย Aero-Fit บางพลัด กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2541 - 2547 ผู้จัดการสถานบริหารร่างกาย Diana women & men club พญาไท กรุงเทพฯ
 • วิทยากรโครงการผลิตผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ให้กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2543-2545 เป็นวิทยากรโครงการ NIVEA FITNESS PROGRAM ตระเวนแนะนำให้ความรู้การออกกำลังกายตามสถานออกกำลังกายของรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดประมาณ 200 แห่ง
 • เป็นผู้ตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ( Aerobic Gymnastics) ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ์ภายในประเทศที่ดำเนินการโดยทั้งภาครัฐและเอกชน
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  International Age Group ณ ประเทศไทย
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  World Series Thai Open ณ ประเทศไทย
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  Sea Games ครั้งที่ 24 ณ ประเทศไทย
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  Aerobic Asian Championship ครั้งที่1 ณ ประเทศไทย
  เข้าร่วมตัดสินโครงการการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันเต้นแอโรบิกโครงการสุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิก และเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป

ประสบการณ์ในต่างประเทศ

 • พ.ศ.2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในนามประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันFIT AEROBIC ASIAN CHAMPIONSHIP ณ ประเทศสิงคโปร์
 • พ.ศ.2531 - 2533 เป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนพระองค์ (Personal Trainer) ให้แก่เจ้าหญิงในราชวงศ์บรูไน  ณ.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
 • พ.ศ.2550 เข้าอบรมและสอบเป็นผู้ตัดสิน International Judge Course ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • เป็นผู้ตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ (Aerobic Gymnastics) ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG)
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  Zaragoza Spain World Series ณ ประเทศสเปน
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  2nd Asian Indoor Games ณ ประเทศมาเก๊า
  เข้าร่วมตัดสินกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์  Suzuki World Championship 2011 ณ ประเทศญี่ปุ่น   


Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ


 

 
Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง
สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161