ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 


Workshop ปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมแอโรบิกดานซ์
  • Workshop คืออะไร

Workshop เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยหัวข้อหลักการและการฝึกซ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงเทคนิคและวิจัยล่าสุดในแต่ละหัวข้อที่จัด เช่น Aerobic Dance, Weight training,  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเป็นต้น ซึ่งการ Workshopจะช่วยให้ผู้เริ่มใหม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง และผู้ที่ชำนาญแล้วได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและแนวคิดที่สามารถนำไปพัฒนากิจกรรมของตนเอง

  • สนใจเข้าร่วม Workshop ต้องทำอย่างไร

หากองค์กร ชมรม หรือกลุ่มของท่านสนใจหรือต้องการวิทยากร Workshop กับทีมงาน EZaerobics.com สามารถติดตามหรือสอบถามโปรแกรมการจัดได้ที่.."

https://www.facebook.com/anuwat.yaovkan หรือ

ผู้นำเต้นแอโรบิก https://www.facebook.com/groups/249889668389240/ หรือ

facebook.com/ฟิตแอโรบิก-แอโรบิกเพื่อสุขภาพ

หรือติดต่อโดยตรงกับ...
คุณอนุวัต เยาว์ขันธ์ โทร. 089-1706161
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม โทร. 081-4310468

บรรยากาศการจัดอบรมแอโรบิกดานซ์
 
 

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ


 

 
Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง
สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161