อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161

 

สเต็ปแอโรบิก 07

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สเต็ปแอโรบิก

       

สเต็ปแอโรบิก 01

สเต็ปแอโรบิก 02

สเต็ปแอโรบิก 03

สเต็ปแอโรบิก 04

สเต็ปแอโรบิก 05

สเต็ปแอโรบิก 06

สเต็ปแอโรบิก 07

สเต็ปแอโรบิก 08

สเต็ปแอโรบิก 09

สเต็ปแอโรบิก 10

สเต็ปแอโรบิก 11

สเต็ปแอโรบิก 12

สเต็ปแอโรบิก 13
     
       

โยคะ

       

ไหว้พระอาทิตย์ 01

ไหว้พระอาทิตย์ 02

ไหว้พระอาทิตย์ 03

ไหว้พระจันทร์ 04

อื่นๆ

       

AXE' 01

AXE' 02
   
 
 
แอโรบิกดานซ์
แอโรบิก 11
แอโรบิก 10
workshop#3
บทที่ 2/12
แอโรบิก 09
workshop#2
บทที่ 6/12
แอโรบิก 08
workshop#1
บทที่ 10/12
แอโรบิก 07
workshop#1
บทที่ 8/12
แอโรบิก 06
workshop#1
บทที่ 5/12
แอโรบิก 05
แอโรบิก 04
แอโรบิก 03
แอโรบิก 02
แอโรบิก 01
แอโรบิกบิดเหงื่อ
ดู VDO เพิ่มเติม