อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม 081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161สนใจติต่อสั่งซื้อ

 

 

ท่านี่นิยมแอโรบิกดานซ์
(โดย...รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม)

วีดีโอประกอบการฝึกเต้นแอโรบิกชุดนี้
เป็นวีดิโอแสดงท่าแต่ละท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิก
และตัวอย่างการนำแต่ละท่ามารวมกันเป็นท่าชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้สนใจฝึกท่าพื้นฐานของการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player