อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม 081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161สนใจติต่อสั่งซื้อ

 

 

แอโรบิกดานซ์เพื่อสุขภาพ
(โดย...รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม)

วีดิโอชุดนี้เป็นวีดิโอแสดงการออกกำลังกาย
แอโรบิกดานซ์ ทุกขั้นตอน
อบอุ่นร่างกาย/ ช่วงฝึกแอโรบิก/ ช่วงผ่อนคลาย

เหมาะสำหรับ:
-ใช้เป็นแนวทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player