อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม 081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161สนใจติต่อสั่งซื้อ

 

 

แอโรบิกชกมวย
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)
เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง
โดยนำทักษะและท่าทางของศิลปะการชกมวย
มาผสมผสานกับการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์
ซึ่งเพิ่มความสนุกสนานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
วีดีโอประกอบการฝึกเต้นชุดนี้
เ ป็นวีดิโอแสดงท่าแต่ละท่าที่นิยมใช้เต้น box aerobic
และตัวอย่างการนำแต่ละท่ามารวมกันเป็นท่าชุด
เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้สนใจฝึกท่าพื้นฐานของการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ชกมวย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player