อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม 081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161สนใจติต่อสั่งซื้อ

 

 

แอโรบิกดานซ์(ฟิต&เฟิร์ม2)
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)
วีดิโอชุดนี้เป็นวีดิโอแสดงการออกกำลังกาย
แอโรบิกดานซ์อย่างง่ายๆทั้ง3ขั้นตอน
อบอุ่นร่างกาย/ ช่วงฝึกแอโรบิก/ ช่วงผ่อนคลาย
โดยใช้น้ำหนักขนาดเล็ก(Hand Weight)
เพื่อเพิ่มความหนักของการออกกำลังกาย
เหมาะสำหรับ:
-ผู้เริ่มออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์และ
ผู้ออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ ขั้นสูง
(โดยปรับน้ำหนักของHand Weight ให้เหมาะสม
หรือปราศจากHand Weight)
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player