อีซี่แอโรบิก   อีซี่แอโรบิก

Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง

สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม 081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161สนใจติต่อสั่งซื้อ

 

 

Workshop Vol.3
ฝึกเต้นแอโรบิกแบบมืออาชีพ
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)
เนื้อหาประกอบด้วย:
-การนำท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิกมาประกอบกัน
เป็นท่าชุดรวม12ท่าชุด
-แสดงลำดับการเริ่มและรวมท่าเต้นเป็นชุด
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-มีชื่อท่ากำกับท่าเต้นทุกท่าตลอดทั้ง12ชุด
เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้ต้องการฝึกเต้นแอโรบิกแบบท่าชุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player